DET SKJULTE MADSPILD

af Selina Juul, stifter og bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad - Danmarks største organisation mod madspild - www.stopspildafmad.org

26. august 2022

Efter 14 års arbejde fra forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, er de fleste danskere efterhånden blevet bekendt med begrebet ”madspild”. Alligevel tænker de fleste på rester fra aftensmaden i skraldespanden, når de tænker på ordet ”madspild”. Men madspild er meget mere end det - det er også det ”skjulte” madspild.

DET MESTE MADSPILD SKER IKKE DERHJEMME I VORES KØKKENER

De seneste tal fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri peger på, at det meste madspild ikke sker derhjemme i vores køkkener, men i fødevareindustrien.

Ifølge tal fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøstyrelsen ligger Danmarks årlige madspild i hele værdikæden fra jord til bord på 814.000 ton, svarende til 3,8 % af den samlede CO2-udledning, der hvert år udledes fra Danmark. Og det fordeler sig således:

 • Fødevareindustrien står for 385.000 tons
 • Husholdninger står for 247.000 tons
 • Detail og engros står for 96.000 tons
 • Primærproduktion står for 44.000 tons
 • Restaurationsbranchen står for 42.000 tons

De nye tal kan ikke sammenlignes med Miljøstyrelsens tidligere estimater, som viser at vi samlet smed 715.000 ton mad ud hvert år i Danmark. Derfor kan vi i princippet ikke se, om de nye tal viser er stigning eller et fald i madspildet.

Miljøstyrelsens tidligere estimater viste, at vi samlet smed 715.000 ton mad ud hvert år i Danmark. De nævnte nye tal kan dog ikke sammenlignes med disse tidligere estimater fra Miljøstyrelsen, og derfor kan vi i princippet ikke se, om de nye tal viser er stigning eller et fald i madspildet.

Jeg hæfter mig ved at de nyeste tal, altså 814.000 ton årligt totalt madspild i Danmark, indeholder et tal om husholdninger fra i 2017, hvor de andre tal er noget nyere. Jeg er derfor spændt på at se de nye tal for husholdninger, når de kommer ud – særligt fordi husholdningers madspild statistisk set, altid har været det største blandt alle opgjorte sektorer.

Ikke desto mindre, er dette ”skjulte” madspild i fødevareindustrien ifølge Ministeriets estimater, ret stort. Det bemærkelsesværdige er, at det tyder på, at det er fødevareindustrien, der i øjeblikket igangsætter flest tiltag i kampen mod madspild. I dag findes der ikke en fødevarevirksomhed med respekt for sig selv, som ikke arbejder med reduktion af madspild - eller i det mindste nævner madspild i virksomhedens CSR-rapport.

DER ER FORTSAT MEGET, DER KAN GØRES

Det ”skjulte” madspild findes også i hele værdikæden fra jord til bord. Og der er meget, der allerede bliver gjort i dag - men der er forsat meget, der kan gøres.

De mange tiltag mod det ”skjulte” madspild kan bl.a. være:

 1. Indføre køb-per-vægt priser på frugt og grønt i detailhandlen.
 2. Indføre styk-rabatter i stedet for mængderabatter i supermarkederne.
 3. Indføre mindre fødevarepakninger i detailhandlen, så der tages hensyn til Danmarks 1,7 millioner singler.
 4. Salg af de ”uperfekte” frugter og grøntsager og andre ukurante madvarer i detailhandlen. Fx agurker der krummer, æbler i forskellige størrelser, ”skæve” oste, m.m.
 5. Udvikling af fødevareemballage, som bidrager til at minimere madspild.
 6. Bedre proces fra jord til butik: bedre samarbejde mellem avler og aftager, bedre planlægning i værdikæden fra jord til butik, bedre lagerstyring, bedre logistik.
 7. Få restauranter og storkøkkener til at planlægge bedre med henblik på at udnytte al maden.


Arbejdet med det ”skjulte” madspild er ofte det mest udfordrende - men ikke desto mindre kan virksomheder og andre aktører spare mange millioner kroner på bundlinjen ved at implementere processer, der leder til mindre madspild.

Så mindre madspild er altså med andre ord også en god forretning. Især i disse nye usikre tider med prisstigninger og inflation, hvor det giver mening at spare hvor muligt. Selvom madspild ikke længere skaber overskrifter i medierne, arbejder flere aktører fortsat og målrettet på dagsordenen.