OGSÅ POLITIKERE SKAL BIDRAGE TIL KAMPEN MOD MADSPILD

af Selina Juul, stifter og bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad - Danmarks største organisation mod madspild - www.stopspildafmad.org

10. november 2022

Så er folketingsvalget overstået og vi byder snart velkommen til en ny regering. Siden 2009 har Stop Spild Af Mad-bevægelsen samarbejdet med samtlige danske regeringer om kampen mod madspild. Og der er gjort rigtigt meget i kampen mod madspild og der skabt mange gode resultater. 

Men kampen mod madspild mangler solid økonomisk støtte. Det holder ikke, at kampen mod madspild for det meste hviler på skuldrene af frivillige og velmenende borgere. Det kan ikke være meningen, at de frivillige organisationer skal knokle både hverdage og helligdage for at løse det store samfundsproblem, som madspild er – og ovenikøbet betale deres drift og udgifter af egen lomme.

Der skal skabes en national madspildsstrategi

Helt konkret, er der brug for at få skabt en national madspildsstrategi. Der er også brug for, at kampen mod madspild indgår i finansloven: at oprette en statsfinansieret National Fond for Forebyggelse og Reduktion af Madspild, efter den engelske og den amerikanske regeringsmodel.

Fondens formål kan være at give vedvarende støtte til kampen mod madspild helt fra jord til bord, herunder alt fra forskning til kampagner - men også at yde vedvarende støtte til økonomisk drift af de mange frivillige madspildsorganisationer, som på daglig basis redder overskudsmad og hjælper Danmarks udsatte.

Siden 2018 har jeg i medierne opfordret politikerne til at sætte kampen mod madspild på finansloven - og jeg vil gerne kvittere, at Venstre, SF, Alternativet og Frie Grønne har inden folketingsvalget taget en Madspildsfond med i deres finanslovsudspil. Det bliver spændende at se, når finanslovsforhandlingerne endeligt går i gang.

Vi borgere kan gøre meget for at undgå madspild derhjemme i vores egne køkkener. Og vi er blevet bedre og bedre til at undgå madspild – også i takt med stigende inflation og stigende fødevarepriser. Men de efterhånden flere hundrede frivillige madspildsorganisationer, grupper og initiativer derude i Danmark mangler økonomisk støtte. Det holder ikke, at kampen mod madspild i Danmark primært er afhængig af frivillige og velmenende danskere, som betaler hele driften af egen lomme.

Hvis kampen mod madspild ikke bliver fremtidssikret og ikke får vedvarende økonomisk støtte ved hjælp af en statslig Madspildsfond, risikerer den at dø ud.